การโยกย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูล Oracle

โยกย้ายฐานข้อมูล Oracle ดั้งเดิมของคุณไปยัง Alibaba Cloud เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวและใช้ประโยชน์จากความสามารถในการปรับขนาด ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ประสิทธิภาพสูง และฟีเจอร์คลาวด์เนทีฟที่ได้รับการปรับปรุง