การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนระบบคลาวด์

โซลูชันนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างเฟรมเวิร์กการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่แน่นหนาได้อย่างง่ายดายเพื่อปกป้องทรัพย์สิน ข้อมูลตลอดจนวงจรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการรักษาความลับ ความสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งานของข้อมูล

ภาพรวม

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ Alibaba Cloud มุ่งมั่นที่จะปกป้องทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของคุณตลอดวงจรการรักษาความปลอดภัยข้อมูล เพื่อช่วยให้คุณสร้างเฟรมเวิร์กการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่แน่นหนาได้อย่างง่ายดาย เราขอเสนอผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลของคุณ เช่น การจัดประเภทข้อมูล การพรางข้อมูล การป้องกันข้อมูลสูญหาย การเข้ารหัสลับ การจัดการข้อมูลสำคัญ การควบคุมการเข้าถึง และการลบข้อมูล ด้วยข้อเสนอเหล่านี้ คุณสามารถมั่นใจกับการเก็บรักษาความลับ ความสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งานของข้อมูลได้

จุดเด่นของโซลูชัน

 • การป้องกันวงจรของข้อมูลแบบสมบูรณ์

  โซลูชันนี้จะให้การรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่สมบูรณ์แบบตลอดวงจรอายุการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ซึ่งรวมถึงการรวบรวมข้อมูล การถ่ายโอนข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูล การใช้ที่จัดเก็บข้อมูล และการทำลายข้อมูล

 • ศูนย์กลางการจัดการและการตรวจสอบข้อมูล

  การค้นหาและการป้องกันข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (Sensitive Data Discovery and Protection - SDDP) ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมจัดการและติดตามตรวจสอบข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่บนระบบคลาวด์แบบศูนย์กลาง ซึ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการได้มากกว่าที่เก็บข้อมูลรูปแบบเดิม ๆ

 • ให้ความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูง

  Alibaba Cloud SDDP, DataWorks และ Maxcompute สามารถตรวจหาข้อมูล จัดประเภทข้อมูล หรือติดป้ายกำกับข้อมูลตามสถานการณ์แอปพลิเคชันของผู้ใช้ การปฏิบัติตามข้อบังคับ และข้อกำหนดด้านความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • การป้องกันข้อมูลสูญหาย

  SDDP สามารถช่วยคุณปกป้องไม่ให้ข้อมูลสูญหายด้วยการควบคุมสิทธิ์ในการใช้ที่จัดเก็บข้อมูลและผลิตภัณฑ์การถ่ายโอนบนระบบคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพ SDDP สามารถสร้างการแจ้งเตือนสำหรับข้อยกเว้นการกำหนดค่าและการใช้สิทธิ์ในข้อมูลที่ไม่ตรงตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรักษาความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมระบบคลาวด์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนระบบคลาวด์

ติดต่อฝ่ายขาย

วิธีการใช้งาน

Alibaba Cloud ได้พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ครบวงจรและทำงานเป็นระบบโดยการใช้ระบบการจัดการข้อมูลและมาตรการทางเทคนิคตามวงจรอายุการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่สมบูรณ์ การรักษาความปลอดภัยข้อมูลจะได้รับการจัดการและควบคุมตลอดวงจรอายุข้อมูลที่ครอบคลุมถึงการรวบรวม การถ่ายโอน การประมวลผล การแลกเปลี่ยน การใช้ที่จัดเก็บข้อมูล และการทำลาย แต่ละขั้นตอนของวงจรอายุการรักษาความปลอดภัยข้อมูลมีข้อกำหนดและเทคโนโลยีการจัดการการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ Alibaba Cloud ยังสามารถบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ใช้และผู้ให้บริการระบบคลาวด์เมื่อใช้ทรัพยากรของ Alibaba Cloud ได้อีกด้วย ก่อนการพัฒนาและการเตรียมพร้อมเฟรมเวิร์กการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่แน่นหนา คุณต้องทำการตรวจสอบทรัพย์สินข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนระบบคลาวด์

ติดต่อฝ่ายขาย

การตรวจสอบทรัพย์สินข้อมูล

จุดสนใจของการจัดการการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของแต่ละบริษัทอาจแตกต่างกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการการรักษาความปลอดภัยข้อมูลให้สูงสุด คุณต้องปรับมุมมองไปยังทรัพย์สินข้อมูลที่สำคัญและข้อมูลหลักของบริษัทของคุณตั้งแต่ขั้นแรก หลังจากนั้นจากจุดนี้คุณสามารถพัฒนาเป็นเฟรมเวิร์กในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่สมบูรณ์แบบได้ โดยก่อนที่จะพัฒนาและเตรียมพร้อมเฟรมเวิร์กการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่แน่นหนา คุณจะต้องวางแผนปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้: การตรวจสอบทรัพย์สิน การกำหนดมาตรฐานการจัดประเภทของทรัพย์สิน การประเมินความเสี่ยง การวางแผนงบประมาณ และการตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกัน

การรักษาความปลอดภัยในการรวบรวมข้อมูล

สำหรับการรวบรวมข้อมูลของการรักษาความปลอดภัย จำเป็นต้องดำเนินการระบุและจัดประเภทข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์ให้เรียบร้อย การตรวจหาข้อมูลอย่างเหมาะสมสามารถบ่งบอกถึงความแม่นยำและประสิทธิภาพของการรักษาความปลอดภัยได้ ในขั้นตอนนี้ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลที่ระบุตัวตน (PII) จะต้องถูกระบุแล้วจัดประเภทตามสถานการณ์แอปพลิเคชันของผู้ใช้ การปฏิบัติตามข้อบังคับ และข้อกำหนดการรักษาความปลอดภัย Alibaba Cloud มี SDDP, DataWorks, และ MaxCompute สำหรับช่วยตรวจหา จัดประเภท หรือระบุถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน SDDP สามารถสแกนและตรวจหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในระดับต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติและอนุญาติให้ผู้ใช้สามารถกำหนดค่านโยบายการตรวจหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้ตามความต้องการ

การรักษาความปลอดภัยในการถ่ายโอนข้อมูล

Alibaba Cloud มุ่งมั่นที่จะปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลตลอดขั้นตอนการถ่ายโอนข้อมูลด้วยการเข้ารหัสลับระหว่างการถ่ายโอน นอกจากนี้เรายังปรับใช้โปรโตคอล SSL/TLS เพื่อรับรองความปลอดภัยในการถ่ายโอนข้อมูล ขณะที่ผู้ใช้อ่านและอัพโหลดข้อมูล Alibaba Cloud มีกลไกที่ช่วยรับรองความปลอดภัยในการถ่ายโอนข้อมูล: การเข้ารหัสลับในการถ่ายโอนข้อมูล HTTPS, ช่องทางเข้ารหัสลับสำหรับเกตเวย์เครือข่าย, การเชื่อมต่อข้ามภูมิภาค, Cloud Firewall และ SSL Certificates Service สำหรับเว็บไซต์

การรักษาความปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูล

การรักษาความปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลจะทำงานด้วยการแยกและการปกป้องข้อมูลที่กำลังใช้งานอยู่เป็นหลัก การแยกข้อมูลจะทำงานโดยใช้สภาพแวดล้อมการประมวลผลแบบเข้ารหัสของ Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) ระหว่างการใช้งานทางฝั่งผู้ใช้ นอกจากนี้ยังมีวิธีการแยกข้อมูล เช่น การควบคุมสิทธิ์แยกเฉพาะในแต่ละผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงความสามารถในการพรางข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเพื่อรับรองว่าผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตในการเข้าถึงข้อมูลจะไม่สามารถเข้าดูข้อมูลเหล่านี้ได้ ในสถานการณ์จริงมักจะมีการรวมการใช้งานในหลาย ๆ ฟีเจอร์และผลิตภัณฑ์ร่วมกันเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการปกป้องข้อมูล

การรักษาความปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข้อมูลจะมีมูลค่าได้ก็ต่อเมื่อผ่านการแลกเปลี่ยนและการแชร์ ดังนั้นข้อกำหนดการรักษาความปลอดภัยสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอาจปรับใช้งานได้บางส่วนผ่านการควบคุมการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ระบบคลาวด์และการพรางข้อมูลเพื่อปกป้องข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน การรักษาความปลอดภัยสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลขึ้นอยู่กับความสามารถในการป้องกันข้อมูลสูญหาย DLP ของผู้ใช้งานมีความเกี่ยวข้องกับการควบคุมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ในการตรวจสอบและตรวจหาข้อมูลที่กำลังถูกเรียกใช้งาน SDDP ของ Alibaba Cloud เป็นโซลูชัน DLP ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการควบคุมที่กล่าวไว้ข้างต้น รวมถึงการสอบถาม การแจ้งเตือน การตรวจสอบ และการวิเคราะห์ ฟังก์ชัน DLP ของแต่ละผลิตภัณฑ์ (เช่น DataWorks) เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนรั่วไหลได้อีกด้วย

การรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล

การรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลจะช่วยรับรองในการเข้ารหัสลับสำหรับตัวเลือกต่างๆ ในการใช้งาน Alibaba Cloud ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้ารหัสลับข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในบริการของ Alibaba Cloud ด้วย Key Management Service (KMS) ผู้ใช้สามารถจัดการวงจรอายุได้โดยตรงด้วย Bring Your Own Key (BYOK) Alibaba Cloud สนับสนุนมาตรฐานการเข้ารหัสลับขั้นสูงด้วย Advanced Encryption Standard (AES-256) ในการเข้ารหัสลับของข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนที่ถูกจัดเก็บไว้ การเข้ารหัสลับข้อมูล เช่น EBS, OSS, RDS, Table Store, NAS และ MaxCompute จะเปิดให้บริการบน Alibaba Cloud ในรูปแบบต่างๆ

การรักษาความปลอดภัยในการทำลายข้อมูล

Alibaba Cloud ได้สร้างระบบการจัดการรักษาความปลอดภัยตลอดวงจรอายุของอุปกรณ์ รวมถึงการตอบรับ การจัดเก็บ การเตรียมการ การบำรุงรักษา การถ่ายโอน และการนำกลับมาใช้ใหม่ หรือการยกเลิกใช้งาน เมื่อยกเลิกใช้งานอุปกรณ์ Alibaba Cloud จะลบข้อมูลโดยใช้มาตรการการลบข้อมูลสำหรับสื่อที่จัดเก็บข้อมูล อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะลบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์นั้นที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องสำหรับการเขียนทับ ล้างออก หรือปรับเปลี่ยนหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลเหล่านั้นจะไม่สามารถถูกกู้คืนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกลับมาได้ หลังจากนั้น Alibaba Cloud จะทำลายข้อมูลที่เกี่ยวข้องและรับรองว่าข้อมูลเหล่านั้นจะไม่สามารถถูกสร้างขึ้นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลที่เกี่ยวข้องกันระหว่างด้านธุรกิจหรือด้านกฎหมาย หรือรวมไปถึงการขอรับหลักฐานการทำลายทิ้งจากแหล่งประมวลผลข้อมูลจากภายนอก

ความโปร่งใสในการปฏิบัติการ

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด Alibaba Cloud สามารถบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ใช้และผู้ให้บริการระบบคลาวด์เมื่อใช้งานทรัพยากรของ Alibaba Cloud โดยการใช้ ActionTrail, Security Center และ Cloud Config แพลตฟอร์มปฏิบัติการที่โปร่งใสนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำการวิเคราะห์ระบบรักษาความปลอดภัย ติดตามการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร และตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อบังคับได้ อีกทั้งยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลและทรัพยากรของพวกเขาจะได้รับการป้องกันและจัดการภายในแพลตฟอร์มระบบคลาวด์อย่างเหมาะสม

เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า

เรามีเทคโนโลยีคลาวด์ประสิทธิภาพสูงที่สามารถช่วยให้คุณสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุด เนื่องจากเราเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการกับ Olympic Games พร้อมการขับเคลื่อนระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพจาก Alibaba

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

เอกสารทางเทคนิค

8 ขั้นตอนของการรักษาความปลอดภัยข้อมูลบนระบบคลาวด์

เอกสารทางเทคนิคฉบับนี้อธิบายว่า Alibaba Cloud จะสามารถช่วยเหลือคุณในการสร้างเฟรมเวิร์กการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่แน่นหนาเพื่อปกป้องทรัพย์สินข้อมูลของคุณได้อย่างไร

เอกสารทางเทคนิค

เอกสารทางเทคนิคเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ Alibaba Cloud ปี 2020 - เวอร์ชัน China Gateway

เอกสารทางเทคนิคจะแนะนำระบบความปลอดภัยบนระบบคลาวด์สาธารณะของ Alibaba Cloud โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของความสามารถและข้อเสนอด้านความปลอดภัยในจีนแผ่นดินใหญ่

เอกสารทางเทคนิค

เอกสารทางเทคนิคเกี่ยวกับความปลอดภัยของ Alibaba Cloud - ฉบับนานาชาติ V2.0 (2563)

เอกสารทางเทคนิคฉบับนี้จะแนะนำการรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์มระบบคลาวด์สาธารณะของ Alibaba Cloud

เอกสารทางเทคนิค

จัดการและปกป้องข้อมูลที่สำคัญบนระบบคลาวด์

เรื่องราวนี้อธิบายสิทธิประโยชน์ของการใช้ระบบตรวจหาและป้องกันข้อมูลที่ละเอียดอ่อน#39;s (Sensitive Data Discovery and Protection - SDDP) ของ Alibaba Cloud ในการจัดการและปกป้องข้อมูลสำคัญ

สัมมนาผ่านเว็บ

ตรวจหาและปกป้องข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนบนระบบคลาวด์

เรียนรู้ว่า SDDP สามารถช่วยให้คุณตรวจหาและปกป้องข้อมูลที่ละเอียดบนระบบคลาวด์ได้อย่างไร

หลักสูตร

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยของโฮสต์บนระบบคลาวด์

ทำความเข้าใจแนวคิดการรักษาความปลอดภัยของโฮสต์ระบบคลาวด์ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และเทคโนโลยีของ Alibaba

ดูทั้งหมด

เริ่มต้นด้วย Alibaba Cloud โซลูชัน

เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Alibaba Cloud ด้วยการทดลองใช้งานฟรี

ติดต่อฝ่ายขาย