การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนระบบคลาวด์

โซลูชันนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างเฟรมเวิร์กการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่แน่นหนาได้อย่างง่ายดายเพื่อปกป้องทรัพย์สิน ข้อมูลตลอดจนวงจรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการรักษาความลับ ความสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งานของข้อมูล

ภาพรวม

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ Alibaba Cloud มุ่งมั่นที่จะปกป้องทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของคุณตลอดวงจรการรักษาความปลอดภัยข้อมูล เพื่อช่วยให้คุณสร้างเฟรมเวิร์กการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่แน่นหนาได้อย่างง่ายดาย เราขอเสนอผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลของคุณ เช่น การจัดประเภทข้อมูล การพรางข้อมูล การป้องกันข้อมูลสูญหาย การเข้ารหัสลับ การจัดการข้อมูลสำคัญ การควบคุมการเข้าถึง และการลบข้อมูล ด้วยข้อเสนอเหล่านี้ คุณสามารถมั่นใจกับการเก็บรักษาความลับ ความสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งานของข้อมูลได้

ดาวน์โหลดเอกสารทางเทคนิค  

จุดเด่นของโซลูชัน

 • การป้องกันวงจรของข้อมูลแบบสมบูรณ์

  โซลูชันนี้จะให้การรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่สมบูรณ์แบบตลอดวงจรอายุการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ซึ่งรวมถึงการรวบรวมข้อมูล การถ่ายโอนข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูล การใช้ที่จัดเก็บข้อมูล และการทำลายข้อมูล

 • ศูนย์กลางการจัดการและการตรวจสอบข้อมูล

  การค้นหาและการป้องกันข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (Sensitive Data Discovery and Protection - SDDP) ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมจัดการและติดตามตรวจสอบข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่บนระบบคลาวด์แบบศูนย์กลาง ซึ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการได้มากกว่าที่เก็บข้อมูลรูปแบบเดิม ๆ

 • ให้ความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูง

  Alibaba Cloud SDDP, DataWorks และ Maxcompute สามารถตรวจหาข้อมูล จัดประเภทข้อมูล หรือติดป้ายกำกับข้อมูลตามสถานการณ์แอปพลิเคชันของผู้ใช้ การปฏิบัติตามข้อบังคับ และข้อกำหนดด้านความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • การป้องกันข้อมูลสูญหาย

  SDDP สามารถช่วยคุณปกป้องไม่ให้ข้อมูลสูญหายด้วยการควบคุมสิทธิ์ในการใช้ที่จัดเก็บข้อมูลและผลิตภัณฑ์การถ่ายโอนบนระบบคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพ SDDP สามารถสร้างการแจ้งเตือนสำหรับข้อยกเว้นการกำหนดค่าและการใช้สิทธิ์ในข้อมูลที่ไม่ตรงตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรักษาความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมระบบคลาวด์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนระบบคลาวด์

ติดต่อฝ่ายขาย

วิธีการใช้งาน

Alibaba Cloud ได้พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ครบวงจรและทำงานเป็นระบบโดยการใช้ระบบการจัดการข้อมูลและมาตรการทางเทคนิคตามวงจรอายุการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่สมบูรณ์ การรักษาความปลอดภัยข้อมูลจะได้รับการจัดการและควบคุมตลอดวงจรอายุข้อมูลที่ครอบคลุมถึงการรวบรวม การถ่ายโอน การประมวลผล การแลกเปลี่ยน การใช้ที่จัดเก็บข้อมูล และการทำลาย แต่ละขั้นตอนของวงจรอายุการรักษาความปลอดภัยข้อมูลมีข้อกำหนดและเทคโนโลยีการจัดการการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ Alibaba Cloud ยังสามารถบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ใช้และผู้ให้บริการระบบคลาวด์เมื่อใช้ทรัพยากรของ Alibaba Cloud ได้อีกด้วย ก่อนการพัฒนาและการเตรียมพร้อมเฟรมเวิร์กการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่แน่นหนา คุณต้องทำการตรวจสอบทรัพย์สินข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนระบบคลาวด์

ติดต่อฝ่ายขาย

การตรวจสอบทรัพย์สินข้อมูล

จุดสนใจของการจัดการการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของแต่ละบริษัทอาจแตกต่างกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการการรักษาความปลอดภัยข้อมูลให้สูงสุด คุณต้องปรับมุมมองไปยังทรัพย์สินข้อมูลที่สำคัญและข้อมูลหลักของบริษัทของคุณตั้งแต่ขั้นแรก หลังจากนั้นจากจุดนี้คุณสามารถพัฒนาเป็นเฟรมเวิร์กในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่สมบูรณ์แบบได้ โดยก่อนที่จะพัฒนาและเตรียมพร้อมเฟรมเวิร์กการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่แน่นหนา คุณจะต้องวางแผนปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้: การตรวจสอบทรัพย์สิน การกำหนดมาตรฐานการจัดประเภทของทรัพย์สิน การประเมินความเสี่ยง การวางแผนงบประมาณ และการตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกัน

การรักษาความปลอดภัยในการรวบรวมข้อมูล

สำหรับการรวบรวมข้อมูลของการรักษาความปลอดภัย จำเป็นต้องดำเนินการระบุและจัดประเภทข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์ให้เรียบร้อย การตรวจหาข้อมูลอย่างเหมาะสมสามารถบ่งบอกถึงความแม่นยำและประสิทธิภาพของการรักษาความปลอดภัยได้ ในขั้นตอนนี้ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลที่ระบุตัวตน (PII) จะต้องถูกระบุแล้วจัดประเภทตามสถานการณ์แอปพลิเคชันของผู้ใช้ การปฏิบัติตามข้อบังคับ และข้อกำหนดการรักษาความปลอดภัย Alibaba Cloud มี SDDP, DataWorks, และ MaxCompute สำหรับช่วยตรวจหา จัดประเภท หรือระบุถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน SDDP สามารถสแกนและตรวจหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในระดับต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติและอนุญาติให้ผู้ใช้สามารถกำหนดค่านโยบายการตรวจหาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้ตามความต้องการ

การรักษาความปลอดภัยในการถ่ายโอนข้อมูล

Alibaba Cloud มุ่งมั่นที่จะปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลตลอดขั้นตอนการถ่ายโอนข้อมูลด้วยการเข้ารหัสลับระหว่างการถ่ายโอน นอกจากนี้เรายังปรับใช้โปรโตคอล SSL/TLS เพื่อรับรองความปลอดภัยในการถ่ายโอนข้อมูล ขณะที่ผู้ใช้อ่านและอัพโหลดข้อมูล Alibaba Cloud มีกลไกที่ช่วยรับรองความปลอดภัยในการถ่ายโอนข้อมูล: การเข้ารหัสลับในการถ่ายโอนข้อมูล HTTPS, ช่องทางเข้ารหัสลับสำหรับเกตเวย์เครือข่าย, การเชื่อมต่อข้ามภูมิภาค, Cloud Firewall และ SSL Certificates Service สำหรับเว็บไซต์

การรักษาความปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูล

การรักษาความปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลจะทำงานด้วยการแยกและการปกป้องข้อมูลที่กำลังใช้งานอยู่เป็นหลัก การแยกข้อมูลจะทำงานโดยใช้สภาพแวดล้อมการประมวลผลแบบเข้ารหัสของ Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) ระหว่างการใช้งานทางฝั่งผู้ใช้ นอกจากนี้ยังมีวิ